Retrofit och maskinrenovering

Är du ute efter retrofit eller maskinrenovering? Retrofit betyder ungefär att ersätta något med något nytt. Hos Timab kan du få gamla verktygsmaskiner att bli som nya. Det genom att man adderar nya och moderna funktioner till dem. När man bygger om en gammal maskin så kallas det för retrofit. Man renoverar helt enkelt maskinen från grunden samt uppgraderar den men ny teknik. Maskinen kan då anpassas efter dina önskemål. Det så att du och ditt företag får en maskin som passar de behov ni har idag. Gamla maskiner har ofta en bra stomme, men kan behöva uppgraderas en hel del för att passa dagens verksamhet. Hos Timab kan ni få helrenoveringar, så väl som delrenoveringar, service, anpassningar eller reservdelar till olika maskiner.

Uppgradera era maskiner

Med retrofit kan ni alltså uppgradera era gamla maskiner på ett bra sätt. Timab har många års erfarenhet av detta och de an det mesta som har att göra med att renovera maskiner, uppgradera dem, bygga om dem och så vidare. De kan renovera din maskin från grunden sedan uppgradera den på det sätt den behöver. När man bygger om en maskin så kan man använda alla delar eller vissa delar av den. Det beror på vad det är för maskin. Ibland kan det vara så att man tar delar av olika maskiner och säter dem samman så att de blir en ny maskin. Timab kan komma direkt till ditt företag där maskinen står om det behövs, eller så tar du med den till dem. Om du vill veta mer om vad detta företag kan göra för dig, besök deras hemsida där du kan läsa mer.